top of page

Подивіться більше НАШИХ РОБІТ >

WE CREATE
FOUNTAINS

We collaborate with our clients from idea to installation, designing, site assessing, preparing project documentation, and the supply of modern equipment. We skillfully direct water to reflect your ideas, creating fountains that evolve into cities landmarks.

​СТВОРЮЄМО

ФОНТАНИ

Ми співпрацюємо з нашими клієнтами від ідеї до монтажу: розробляємо концепцію, оцінюємо місцезнаходження, готуємо проєктну документацію та забезпечуємо постачання сучасного обладнання. Спеціалісти DION майстерно спрямовують потік води так, щоб відобразити ваші ідеї, створюючи фонтани, що стають знаковими об'єктами міст.

СТВОРЮЄМО

ФОНТАНИ

Ми співпрацюємо з нашими клієнтами від ідеї до монтажу: розробляємо концепцію, оцінюємо місцезнаходження, готуємо проєктну документацію та забезпечуємо постачання сучасного обладнання. Спеціалісти DION майстерно спрямовують потік води так, щоб відобразити ваші ідеї, створюючи фонтани, що стають знаковими об'єктами міст.

WE CREATE
FOUNTAINS

We collaborate with our clients from idea to installation, designing, site assessing, preparing project documentation, and the supply of modern equipment. We skillfully direct water to reflect your ideas, creating fountains that evolve into cities landmarks.

Каталог

Приклади наших робіт

Подивіться більше НАШИХ РОБІТ >

Приклади наших ідей

Подивіться більше НАШИХ ІДЕЙ >

Check out the album

with our ideas

Перегляньте альбом

з нашими ідеями

Комерційний директор DION

Лариса Саенко

Комерційний директор

Приклади наших робіт

Приклади наших ідей

​Перегляньте альбом з нашими ідеями

Check out

the album with

our ideas

bottom of page